2017 m. sausio 12 d., ketvirtadienis


Įspūdžiai iš X-ojo Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavimo


Praėjusių metų pavasarį buvo įsteigtas Lietuvos bibliotekininkų draugijos (toliau tekste LBD) Klaipėdos kolegijų bibliotekų skyrius. Jo nariais tapo Klaipėdos valstybinės, Jūreivystės ir Socialinių mokslų kolegijų bibliotekininkai. Šių metų pradžioje LBD skelbė X visuotinį narių suvažiavimą, kurio metu buvo renkamas naujas pirmininkas, tarybos ir revizijos nariai, tvirtinamos ataskaitos, pakeitimai. Jame dalyvavo ir KVK bibliotekos atstovė, vyresn. bibliotekininkė Ingrida Dedinienė. Dalinamės jos aprašytais įspūdžiais iš draugijos suvažiavimo.

Gausus dalyvių skaičius
Bibliotekininkės Ramunė Mauricaitė Ir Ingrida Dedinienė
2017 m. sausio 6 d. su kolegomis iš Klaipėdos apskrities Ievos Simonaitytės bibliotekos LBD skyriaus dalyvavau X Lietuvos bibliotekininkų draugijos suvažiavime. Suvažiavimas vyko VU Gyvybės mokslų fakulteto auditorijoje. Atkreiptinas dėmesys, jog tai vienas iš moderniausių, neseniai duris atvėrusių klasterių VU miestelyje Saulėtekyje.
Iš viso X LBD suvažiavime dalyvavo virš 200 atstovų iš 76 LBD bibliotekų skyrių, Lietvoje veikia apie 80 LBD skyrių, tad suvažiavimo dalyvių skaičius ištiesų buvo gausus. Daugiausia atstovų buvo iš miestų savivaldybių ir apskričių viešųjų bibliotekų. Truputį gaila, kad labai mažai delegatų buvo iš akademinių bibliotekų tinklo. Nors buvo malonu išgirsti iš kolegų, jog 2016 m. įsteigti net 2 nauji LDB skyriai – Klaipėdos kolegijų bibliotekų ir Kauno technologijos universiteto.

Sveikinimo kalbose – iškelti svarbūs tikslai ir siekiai
Suvažiavimas atidarytas LR kultūros ministrės Lianos Ruokytės – Jonsson sveikinimo kalba. Ji paminėjo svarų LBD draugijos indėlį kuriant šiuolaikiškas bibliotekas, jose teikiamas inovatyvias paslaugas bibliotekų vartotojams, pažymėjo svarbų bibliotekų indėlį kuriant kaimo regionuose bendruomenių centrus  bibliotekose, pažymėjo mokymosi visą gyvenimą svarbą, pasidžiaugė, kad didžioji dauguma bibliotekose dirbančių žmonių yra savo srities profesionalai, daugelis Lietuvos bibliotekininkų bei informacijos specialistų kuria projektus, kurių rezultatai sulaukia atgarsio ne tik Lietuvoje, bet ir už jos ribų. Ministrė paminėjo bibliotekų veiklos tarptautiškumo svarbą bei ne ką mažiau, pasak pačios ministrės, yra vieningo informacinio bibliotekų tinklo sukūrimo sistema, vienijanti visų tipų bibliotekas Lietuvoje.
Lietuvos Nacionalinės bibliotekos (toliau tekste LNB) generalinis direktorius Prof. Renaldas Gudauskas savo sveikinimo kalboje atkreipė dėmesį į informacinių išteklių formavimo bei prieinamumo principus, bibliotekų informacinės sistemos, vienijančios visų tipų bibliotekas kūrimo būtinumą, ir išreiškė viltį, jog ateities darbai, kurie mūsų visų laukia, bus įveikti mūsų visų susitarimu ir bendradarbiavimu.
Prof. Eugenijus Butkus, Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro valdybos pirmininkas, savo sveikinimo kalboje LBD X suvažiavimo dalyviams paminėjo inovatyvias paslaugas teikiančios bibliotekos svarbą, elektroninės mokslinės informacijos išteklių būtinybę bei jų privalumus, be kurių šiandien neišsivečia nė vienas Lietuvos mokslininkas bei studentas.
Albertas Šermokas, UAB ,,Asseco Lietuva“ generalinis direktorius savo sveikinimo kalboje pažymėjo itin glaudų IT įmonių bendradarbiavimą kuriant inovatyvius sprendimus bibliotekų veiklos informacinėse sistemose. Marija Dautartaitė,  LR Prezidentės patarėja, turėjusi LR Prezidentės vardu sakyti sveikinimo kalbą, dėl ligos į suvažiavimą atvykti negalėjo.

Nuveiktų darbų apžvalga ir apdovanojimai
Vėliau LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė pateikė LBD ataskaitą, paminėjo faktą, jog LBD gretos neretėja, narių skaičius išlieka stabilus. Pirmininkė pasidžiaugė daugeliu nuveiktų darbų, sėkmingai startavusiais projektais, tokiais kaip Knygų Kalėdos, Nacionalinė bibliotekų savaitė ir kitais įvykusiais bibliotekiniais renginiais, suorganizuotomis ir plataus atgarsio sulaukusiomis tarptautinėmis konferencijomis. 2016 m. paskelbti Bibliotekų metai taip pat buvo gausūs renginiais, į kuriuos įsitraukė visos bibliotekos ir jose besilankantys žmonės.
Yra kuo didžiuotis, tačiau LBD pirmininkė išreiškė didelį susirūpinimą, jog ne visi bibliotekininkai gali džiaugtis padidintais atlyginimais, liko nuskriausti mokyklų ir kitų bibliotekų darbuotojai. Pirmininkė paminėjo, jog reikėtų net kreiptis į LR Valstybės kontrolę, siekiant išsiaiškinti, kodėl nebuvo laikomąsi LR Vyriausybės ir Kultūros ministro nutarimų, tuo pačiu linkėdama naujai išrinktai LBD pirmininkei bei naujiems LBD tarybos nariams nepalikti neišspręsto šio klausimo. LBD pirmininkės Alinos Jaskūnienės ataskaita buvo vienbalsiai priimta. Baigdama savo kadenciją ji LBD padėkos raštais apdovanojo geriausius ir aktyviausius LBD skyrių narius. Tarp jų buvo ir klaipėdietės LBD skyrių narės - Klaipėdos universiteto bibliotekos Elektroninės informacijos ir mokslinės komunikacijos skyriaus vedėja Džeinara Kaunaitė apdovanota už pagalbą kuriant LBD interneto svetainę ir Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos vyriausioji bibliotekininkė Ramunė Mauricaitė, ji padėkos raštą gavo už bibliotekos inovatyvių paslaugų skatinimą bei populiarinimą socialiniuose tinkluose.

Rinkimų eiga
Buvusi LBD pirmininkė Alina Jaskūnienė
ir naujoji pirmininkė Jolita Steponaitienė
Po LBD revizijos komisijos ataskaitos priėmimo vyko diskusijos ir pasisakymai dėl LBD naujo pirmininko,  naujų tarybos ir revizijos komisijos narių pateiktų kandidatūrų. Pasigirdo raginimai balsuoti už konkrečias teikiamas kandidatūras į naują LBD tarybą. Vadovaujantis LBD įstatais, kandidatus į LBD pirmininko postą, LBD tarybą ir revizijos komisiją siūlo LBD skyriai. Į LBD pirmininko postą buvo siūlomi trys nariai - dabartinė pirmininkė Alina Jaskūnienė, Birštono viešosios bibliotekos direktorė, Asta Naudžiūnienė, Kauno apskrities viešosios bibliotekos direktorė ir Jolita Steponaitienė, LNB Informacijos išteklių departamento direktorė. Siūloma pirmoji kandidatė į balsavimo biuletenį nebuvo įtraukiama dėl to, jog LBD įstatai nenumato galimybės būti pirmininku tris kadencijas iš eilės. Antroji kandidatė atsiėmė savo kandidatūrą dėl kitos svarbios veiklos – numatomų paruošiamųjų darbų įsisavinant ES lėšas Kauno apskrities viešosios bibliotekos rekonstrukcijai. Liko tik viena kandidatė – Jolita Steponaitienė, kolegos iš LNB  ir kitų bibliotekų paragino už ją slaptu balsavimu balsuoti. Aš asmeniškai už ją balsavau, nes paliko įspūdį jos padaryti darbai, gauti garbingi apdovanojimai už bibliotekinę veiklą. Patiko ir pačios būsimos kandidatės prisistatymas. Tačiau pasigedau daugiau galimų kandidatų į LBD pirmininko postą.
Suvažiavimo pabaigoje, susumavus komisijai slapto balsavimo rezultatus, išaiškėjo, jog tik nedideliam LBD suvažiavimo dalyvių skaičiui susilaikius, nauja LBD pirmininke didžiąja balsų dauguma buvo išrinkta Jolita Steponaitienė. Į LBD Tarybą buvo pasiūlyta 23 LBD skyrių deleguoti nariai. Slaptu balsavimu reikėjo išrinkti 15. Susipažinus su kiekvieno iš jų CV ir pasitarus su kolegomis, nusprendžiau balsuoti taip, kad būtų  atstovų iš įvairių bibliotekų – viešųjų, akademinių ir kitų bibliotekų. Po balsavimo džiugu buvo išgirsti, jog į naują LBD Tarybą buvo išrinkta Airida Samavičienė Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešosios bibliotekos Informacinių išteklių vystymo skyriaus vedėja. 2014 m. jos vadovaujamas LBD skyrius gavo nominaciją už aktyvią savo skyriaus veiklą, buvo pripažintas geriausiai veikiančiu LBD skyriumi. Į LBD revizijos komisiją buvo siūlomi keturi kandidatai, reikėjo išrinkti  - tris. Buvo išrinktos pirmos trys sąraše pateiktos kandidatūros, aš asmeniškai taip ir balsavau. Į LBD revizijos komisiją buvo perrinkta Asta Kazakevičiūtė – Bankauskienė, kuri prieš tai dirbo LBD revizijos komisijoje ir pristatė LBD revizijos ataskaitą už 2016 m.

Naujoji LBD sudėtis
Suvažiavimo pabaigą vainikavo pats iškilmingiausias momentas – buvo paskelbta nauja LBD pirmininkė, Tarybos nariai ir naujai išrinkta LBD revizijos komisija. LBD pirmininkė: Jolita Steponaitienė. LBD taryba: Sandra Leknickienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), Vida Garunkštytė (Utenos rajono savivaldybės A. ir M. Miškinių viešoji biblioteka), Rūta Juzėnienė (Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka), Julija Glosaitė (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka), Alma Masevičienė (Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka), Elona Varnauskienė (Vilniaus universiteto biblioteka), Nomeda Domeikienė (Kauno miesto savivaldybės V. Kudirkos viešoji biblioteka), Diana Ciparienė (Klaipėdos rajono savivaldybės J. Lankučio viešoji biblioteka), Airida Samavičienė (Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka), Simona Žilienė (Vilniaus miesto savivaldybės centrinė biblioteka), Jolanta Abucevičienė (Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka), Ekaterina Prakapene (Šiaulių apskrities P. Višinskio viešoji biblioteka), Rūta Bagdonienė (Panevėžio rajono savivaldybės viešoji biblioteka), Aura Banevičienė (Palangos miesto viešoji biblioteka), Renata Rudienė (Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka). LBD revizija: Asta Kazakevičiūtė-Bankauskienė (Vilniaus apskrities A. Mickevičiaus viešoji biblioteka), Solveiga Remeikaitė (Vilniaus universiteto biblioteka) ir Erika Kuliešienė (Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka). Įsiminė naujai išrinktos LBD pirmininkės Jolitos Steponaitienės žodžiai: Tik bendradarbiaudami, keisdamiesi profesine patirtim vieni su kitais, galime daug ką pakeisti ir daug darbų padaryti, ne žiūrėkim ir nelaukim kokią naudą duos buvimas LBD nariu, o ką būdami šios draugijos nariais galime jai duoti, ko siekiame savo profesinėje veikloje  ir kokias pastangas įdedame norėdami būti aplinkinių matomi ir įvertinti.
Naujoji LBD taryba
Paminėti noriu ir dar vieną manyčiau svarbų momentą – naująją oficialia LBD būstinė tampa LNB M. Mažvydo biblioteka. Gerb. LNB direktorius Prof. Renaldas Gudauskas sutiko skirti draugijai patalpas. Nuo šiol dvi svarbios bibliotekininkų bendruomenei organizacijos – LBD ir LMBA bus po vienu stogu. Manau, jog tai yra labai geras ženklas, įkvepiantis mus visus pozityviems pokyčiams, kurie mūsų neabejotinai laukia.2017 m. sausio 4 d., trečiadienis

Atnaujintas KVK bibliotekos prenumeruojamų periodinių leidinių sąrašas


BIOMEDICINOS MOKSLŲ SRITIES LEIDINIŲ FONDE (SvMF)SOCIALINIŲ MOKSLŲ SRITIES LEIDINIŲ FONDE (SMF)TECHNOLOGIJOS IR FIZINIŲ MOKSLŲ SRIČIŲ LEIDINIŲ FONDE (TF)
ŽURNALAI:
 1. Lietuvos akušerija ir ginekologija
 2. Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas
 3. Acta medica Lituanica
 4. Laboratorinė medicina
 5. Medicina
 6. Pediatrija
 7. Slauga. Mokslas ir praktika
 8. Stominfo
 9. Sveikatos mokslai
 10. Stomatologija. Baltic dental and maxillofacial journal
 11. Journal of cosmetic dermatology
 12. Nutrition Research Review
 13. Physiotherapy
 14. Эстетическая медицина
 15. Косметика и медицина 
LAIKRAŠČIAI:      
 1. Lietuvos sveikata  
ŽURNALAI:
 1. Filosofija, sociologija
 2. Iliustruotoji istorija
 3. Iliustruotas mokslas
 4. Investuok 
 5. IQ
 6. Kelionės ir pramogos
 7. Kultūros barai
 8. Liaudies kultūra
 9. National  geographic
 10. Psichologija tau
 11. Tarp knygų
 12. Transportas
 13. Valstybė
 14. Verslo klasė
 15. Harvard Business Review 
 16. Journal of health management 
 17. Journal of Sport Management
LAIKRAŠČIAI:
 1. Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos
 2. Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga
 3. Klaipėda
 4. Lietuvos rytas
 5. Verslo žinios
ŽURNALAI:
 1. Gimtoji kalba
 2. Iliustruotas mokslas
 3. IC aktualijos
 4. Karys
 5. Mokslas ir technika
 6. Reitingai
 7. Sodo spalvos
 8. Statyba ir architektūra
 9. Statyba ir architektūra visiems
 10. Statyk
 11. Structum
 12. Švietimo naujienos
 13. Transportas
 14. Žvilgsnis į energetiką
 15. ArcUser
 16. Building
 17. Car
 18. Europen Railway Review
 19. Flower Arranger
 20. Food technology
 21. International Journal of Logistics Management
 22. Newfood
 23. Landscape architekture magazine
 24. Автоматика связь информатика
 25. Кондимерское и Xлебопекарное Производсмво
 26. Ландшафтный дизайн
 27. Масложировая промышленность
 28. Мир транспорта
 29. Пищевая промышленность
 30. Популярная Механика
LAIKRAŠČIAI:
 1. ArcNews

2016 m. liepos 7 d., ketvirtadienis

       
Jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties mainai Pabaltyje
2016 m. birželio 6-10 d.

Virginija Kairienė
Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekininkė

   2016 m. birželio 6-10 d. vyko Lietuvos bibliotekų draugijos Jaunųjų specialistų sekcijos organizuota profesinė išvyka  „Jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties mainai Pabaltyje“. Profesinės išvykos tikslas – jauniesiems bibliotekininkams pasidalyti patirtimi ir naujovėmis, kartu ieškoti atsakymų į šiandien bibliotekoms aktualius klausimus. Profesinės išvykos metu buvo aplankytos Latvijos ir Estijos bibliotekos: Latvijos nacionalinė, Latvijos universiteto, Siguldos miesto, Valmieros jungtinė, Pernu mokyklos, Talino centrinė, Estijos nacionalinė, Tartu miesto ir Preili miesto bibliotekos. Vyko susitikimai su šių šalių aktyviausiais jaunaisiais specialistais, diskusijos su bibliotekų profesionalais. Diskusijų metu buvo aptarti atstovavimo, bibliotekos veiklų viešinimo, šių dienų bibliotekininko vaidmenų, elektroninių bibliotekos paslaugų klausimai.
   Iš kiekvienos aplankytos bibliotekos galima būtų pasisemti naujų idėjų ir informacijos iš tiesų daug, tad pamėginsiu aptarti ir išsamiau supažindinti su aplankytomis akademinėmis bibliotekomis ir joms aktualiomis temomis.
   Latvijos universiteto biblioteka – didžiausia akademinė biblioteka Latvijoje. Per metus bibliotekoje apsilanko daugiau kaip 2 760 000 skaitytojų, išduodama daugiau kaip 657 600 knygų. Biblioteka siūlo platų informacijos išteklių, modernių bibliotekos paslaugų pasirinkimą, tradicinius ir elektroninius informacijos išteklius: apie 2 000 000 spausdintų šaltinių, daugiau kaip 150 000 prenumeruojamų įvairių mokslo sričių elektroninių šaltinių, testuojamų duomenų bazių bei atviros prieigos išteklių. Biblioteka taip pat teikia informaciją apie mokslinius ir intelektualinius Latvijos universiteto akademinės bendruomenės narių pasiekimus, kurdama publikacijų ir istorijos duomenų bazę, baigiamųjų darbų duomenų bazę (magistro, bakalauro baigiamieji darbai), disertacijų / tezių  duomenų bazę.
   Vienas iš svarbiausių bibliotekos tikslų – skatinti vartotojų informacinį raštingumą. Biblioteka rengia įvairių bibliotekos paslaugų ir informacijos išteklių vadovus vartotojams, vykdo mokymus, teikia konsultacijas. Informacijos išteklių ugdymas vartotojams padeda susipažinti su siūlomomis paslaugomis,  geriau išnaudoti  bibliotekos teikiamas galimybes, pagerinti informacinio raštingumo įgūdžius, nustatyti informacijos šaltinių vertę ir reikšmę. Biblioteka ne tik teikia universiteto akademinei bendruomenei reikalingą informaciją, bet taip pat siūlo įvairovę paslaugų, kurios pagerina mokslinių tyrinėjimų, mokslo darbų ir studijų proceso kokybę, taip pat nuolat ieško galimybių kaip sukurti modernią ir vartotojui patrauklią aplinką.
   Estijoje aplankyta Tartu universiteto bibliotekos fondas siekia 3 8130 382 vienetų dokumentų, biblioteka prenumeruoja 113 duomenų bazių, 84 000 elektroninių žurnalų, 90 000 elektroninių ir garsinių knygų, turi virš 530159 registruotus skaitytojus, per metus išduoda daugiau kaip 1 107 169 dokumentų.  
   Tartu universiteto biblioteka remia atvirosios prieigos iniciatyvą, kurios siekis yra užtikrinti nemokamą ir nevaržomą interneto prieigą prie mokslo darbų ir mokslinių tyrimų rezultatų. Bibliotekos skaitytojams suteikta galimybė atlikti paiešką elektroniniame kataloge ESTER, skaityti elektronines knygas bei žurnalus, naudotis Tartu universiteto skaitmeniniu archyvu, Estijos straipsnių duomenų baze ISE (Index Scriptorium Estoniae). ISE – tai 15 Estijos bibliotekų kuriama pilno teksto straipsnių duomenų bazė, į kurią įtraukti straipsniai nuo 1990 metų (didelė dalis suskaitmeninta). Kad paieška būtų lengvesnė, straipsniai suskirstyti į tam tikras kategorijas pagal temas, paieška galima tiek estų, tiek anglų kalbomis. Į šią duomenų bazę kiekvieną dieną įtraukiama apie 200 naujų publikacijų.
   Profesinio vizito metu Latvijos nacionalinėje bibliotekoje vyko diskusija su Latvijos bibliotekininkų draugijos jaunaisiais nariais. Diskusijos metu buvo pristatyta Latvijos bibliotekininkų draugijos veikla, atstovavimo samprata bei patirtys. Buvo kalbėta apie atstovavimo galimybes, panašumus ir skirtumus Lietuvos ir Latvijos bibliotekose, aptarti sunkumai, su kuriais susiduriama atstovaujant biblioteką, pasidalinta idėjomis. Talino centrinėje bibliotekoje susitikimo metu su bibliotekos specialistais buvo aptartos teikiamos elektroninės bibliotekos paslaugos, kalbėta apie elektronines knygas, duomenų bazes bei jų panaudą. Apskrito stalo diskusijos metu su Estijos bibliotekininkų draugijos jaunaisiais nariais „Biblioteka + verslo partneriai = sėkmingas bendradarbiavimas“ buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, verslo partnerių paieška, sunkumai iškylantys ieškant rėmėjų ir partnerių. Diskusijos metu didelis dėmesys skirtas klausimui  ką pati biblioteka gali pasiūlyti verslui.
    Galimybė dalyvauti profesinėje išvykoje „Jaunųjų bibliotekos specialistų gerosios patirties mainai Pabaltyje“ suteikė galimybę įgyti tarptautinės patirties, susipažinti su jaunaisiais Latvijos ir Estijos bibliotekų specialistais, pamatyti bibliotekose atliktus darbus, įgyvendintus projektus, plačiau sužinoti apie bibliotekų veikloje taikomas naujoves, atstovavimo, veiklų viešinimo galimybes bei įgyti naujų žinių ir  gerosios patirties.
         

   
                


 

2016 m. balandžio 13 d., trečiadienis

2015 m. spalio 5 d., pirmadienis

NAUJA PARODA KVK BIBLIOTEKOJE (TF)!


Algimanto Kalvaičio fotografijų paroda
„Tarp formų“


KVK biblioteka sveikina visus kolegijos pedagogus su Mokytojų diena! Šventės šurmulyje ar įtemptos dienos lėkime kviečiame minutėlei stabtelėti ir pasigrožėti nauja paroda bibliotekoje (TF, Bijūnų g. 10). Nuo spalio 5 d. čia bus eksponuojama fotomenininko Algimanto Kalvaičio darbų ciklo „Ledai“ paroda „Tarp formų“.  


Fotografo pristatoma paroda – romantiška, pilna metaforų. Mums ji suteiks progą giliau panirti į supantį pasaulį, jo slėpinius, pamąstyti ir nusišypsoti. Talentingai „sugautas“ ledo tirpsmas atskleidžia gyvą, turtingą nuotaikų ir jausmų gamą: čia išvystame, kaip galima suspindėti iš džiaugsmo, mieguistai apsiblausti, jaukiai rusenti palydint saulę... Gyvybės pradas glūdi visur – ir žėrinčiame, sudvasintame, didingame simbolyje, ir žmogaus veido užuominose, ir mažame, trapiame ledo gyvūnėlyje.
Pats A. Kalvaitis į savo parodą žvelgia filosofiškai. Tirpstantis ledas, besikeičiančios jo formos autoriui simbolizuoja gyvenimo kontrastus, kaitą, pairtis:
„Formos, faktūros, asociacijos, patirtis, prisiminimai, emocijos... Gyvenam, prisimenam, išgyvenam, džiaugiamės... Ar teisingai išsprendžiau lygtį ir ar užteks pinigų nusipirkti cigarėtėms ir duonai... Reikės „pagooglinti“, paieškoti pigesnės tos jachtos... Kokios gražios formos...
Ir vėl viskas ratu. Vieniems žmonėms tas ratas didesnis, kitiems mažesnis. Ar vienodos jų patirties emocijos? Kaip tie politikai nusišneka...
RUTINA, NUOVARGIS.
O būna, žiūri, nesupranti, bet patinka...
POILSIS.
Apniukęs, šaltas, žieminis pajūris, bet ir šitoje aplinkoje akis susiranda vaizdo lopinėlį poilsiui... Iliuzijom.“ 
A. Kalvaitis (g. 1957 m.) fotografo specialybę įgijo 1977 m. Tuo pačiu metu dalyvavo prie VU įsikūrusio studentų fotoklubo veikloje. 1979 m. pradėjo dirbti fotografu įvairiuose spaudos leidiniuose,  nuo 1995 m. – ir dizaineriu skaitmenintoju, o nuo 2002 m. – fotoreporteriu. 1996 m. įstojo į Lietuvos fotomeno sąjungą. Dabar daugiausiai bendradarbiauja su dienraščiu „Verslo žinios“.


Parengta naudojant A. Kalvaičio inormaciją ir R. Pečiukonytės straipsnį

„Ledo kristalėlyje – giliaprasmė minties raiška“